Kadry i BHP - logo

Kontakt: Adres

Sitowa 66
26-300 Opoczno

Kontakt: Telefon

669-586-620, 607-727-955

Kontakt: E-mail

biuro@ebhp.info

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy


W zakresie BHP oferujemy:

 • sprawowanie obowiązków specjalisty ds. bhp,
 • szkolenie bhp wstępne,
 • szkolenie okresowe przeznaczone dla osób będących pracodawcami i osób sprawujących bezpośredni nadzór nad podległymi im pracownikami,
 • szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych,
 • szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach roboczych, pracowników placówek służby zdrowia, szkół, placówek oświatowych itp.,
 • kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • profesjonalne opracowanie oceny ryzyka zawodowego stanowiska pracy,
 • opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, instrukcji obsługi maszyn itp.,
 • sporządzanie rejestrów szkodliwych dla zdrowia,
 • procedury powypadkowe: wypadki przy pracy itp.

Kadry i płace


W zakresie kadrowo-płacowym oferujemy:

 • zakładanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawcę oraz innych dokumentów kadrowych Zleceniodawcy,
 • prowadzonej przez Zleceniodawcę ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników,
 • analizowanie dokumentacji osobowej i na jej podstawie ustalenie braków w dokumentacji,
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
 • sporządzanie dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy, a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • kontrola urlopów wypoczynkowym, nadgodzin,
 • prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
 • sporządzanie druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia oraz wyrejestrowania pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • powadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR
 • prowadzenie rozliczeń PFRON.

Księgowość


Oferujemy obsługę Klienta z zakresu:


  1. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • wprowadzenie dokumentów do ewidencji podatkowej;
 • kontrole formalno – rachunkowe dokumentów księgowych;
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT;
 • prowadzenie rozliczeń podatku od towaru i usług VAT;
 • wystawianie faktur sprzedaży;
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji dla GUS oraz ochrony środowiska;
 • sporządzanie dokumentów tj.:
 • - faktury wewnętrzne;
  - noty korygujące;
  - dowody wewnętrzne;
  - itp.;
 • odbiór dokumentów od Klienta;
 • obsługa kontroli podatkowej;
 • inne, stosowne do uzgodnień z Klientem;

  2. Ryczałtu od przychodów ewidencyjnych:
 • wprowadzenie dokumentów do ewidencji podatkowej;
 • kontrola formalno – rachunkowa dokumentów księgowych;
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu:
 • - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
  - podatku od towarów i usług VAT;
 • wystawianie faktur sprzedaży;
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji dla GUS;
 • sporządzanie dokumentów tj.:
 • - faktury wewnętrzne;
  - noty korygujące;
  - itp.;
 • prowadzenie wymaganych ewidencji:
 • - ewidencja środków trwałych;
  - wartości niematerialnych;
  - wyposażenia;
 • odbiór dokumentów od klienta;
 • obsługa kontroli podatkowej;
 • inne, stosowne do uzgodnień z Klientem;

Oferta specjalna


Dla rozpoczynających działalność gospodarczą przez 2 miesiące 30% taniej.

Formularz kontaktowy


Sklep Allegro


Zapraszamy do odwiedzenia Naszych aukcji na Allegro z szerokim asortymentem BHP dla Twojej firmy i nie tylko. Konkurencyjne ceny, miła obsługa oraz fachowe doradztwo.


Aby przejść do Naszego sklepu Allegro prosimy o kliknięcie w logo poniżej:


MAGDALENA PADUCH CENTRUM BHP Sklep z artykułami BHP i P. POŻ."

Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się obsługą firm pod kątem kadr i płac, księgowości oraz bhp. Zasięg obsługi firm obejmuje województwo łódzkie. Firma mieści się w miejscowości Sitowa niedaleko Opoczna. Firma Doradczo-Szkoleniowa "MAGDALENA PADUCH CENTRUM BHP Sklep z artykułami BHP i P. POŻ." w oparciu MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27.07.2004 r. (Dz. U. Nr 180 poz. 1860) ma zezwolenie na prowadzenie szkoleń bhp oraz sprawować obowiązki Specjalisty ds. bhp.

Firma posiada program kadrowo-płacowy "OPTIMA"

Magdalena Paduch